Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?

Zorunlu Deprem Sigortası, aşağıda belirtilen bina türleri teminat kapsamı dışında değerlendirilir:

* Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
* Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
* Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
* İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
* 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar
* Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
* Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar