Uygulamadaki yapı tarzları ve tanımları nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur:

Çelik, Betonarme Karkas: Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer almaktadır.

Yığma Kâgir:
Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.