ZDS´nin geçerlilik süresi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası´nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.