Önemli Linkler

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
www.sigortacilik.gov.tr

T.C. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
www.istanbulafad.gov.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
www.csb.gov.tr

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi
www.deprem.gov.tr

Sismoloji Şube Müdürlüğü
sismo.deprem.gov.tr

MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
www.mta.gov.tr

Sağlık Bakanlığı
www.saglik.gov.tr

Türkiye Kızılay Derneği
www.kizilay.org.tr