Ataşehir Dask 444 8 414
Ataşehir Dask Acentesi 444 8 414
 
Afetlere Yönelik Bilinç Düzeyi Halen Yeterli Değil
 
Ülkemiz , deprem kaşağında yer alan bir ülke ve bu sebeple devamlı olarak depremlere maruz kalıyor. Zorunlu Deprem Sigortası ise  deprem ve depremin sebep olacağı yangın, infilak ve yer kaymasının Zorunlu Deprem Sigortası  olan binalarda,  meskenlerde ve temellerde meydana getireceği maddi zararları sigorta bedeline kadar karşılıyor. Deprem riski yüksek olan bir Türkiye´de yaşadığımız için 587 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre, bina ve mesken sahiplerinin mutlaka ama mutlaka Zorunlu Deprem Sigortası ’ nı yaptırmaları gerekiyor.Yurdumuz da geçmişle kıyaslanırsa eğer ‘afetlere’ yönelik bir bilinç düzeyi artması görülmekle birlikte , bunun bile hala yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Oysaki  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak vatandaşlarımıza birçok değer kazandırıyor. Ülkemiz vatandaşı, maddi kayıpları derhal karşılayan somut bir güvence almış oluyorlar. Kendi evleri depremlerden etkilenmesi bile ödeyeceği küçük miktardaki sigorta primleri ile evi hasar gören vatandaşlarımıza yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından, ülkemizdeki sosyal dayanışmanın gereğini en güzel harika bir şekilde yerine getirmiş oluyoruz. Zararların karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimlerine , hep birlikte küçük primlerle katkı ve fayda sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda  yapı standartlarının uygulanmasına, daha sağlıklı yapılaşmaya ve daha modern bir toplumsal yaapının oluşturulmasına da daha da önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası DASK adı altındaki sigorta kavramını güçlendirici ve geliştirici olarak, yapıların sigortasının yanı sıra yapının  projelendirilmesinde ve inşaasında çalışanların güvencesi olan bir sigorta sistemi geliştirilmesinin, güvenli ve kullanılabilir yapıların elde edebilme anlamında dahada etkileyici olacağını düşünüyoruz. Belediyeler , onaylı uygulama imar planı şartlarına uygun projelendirilmiş inşaalara yapı ruhsatı veriyorlar. Bu belgelere göre, projesi de onaylanmış bir binanın yapının aynı zamanda ‘yapı denetim ‘ yasası çerçevesinde hizmet alarak tamamlanması ve sonrasında yapı kullanma belgesi , yani ; iskan belgesi düzenleniyor. Verilen ruhsatlar ve belgeler , o yapının ilgili mevzuata uygunluğunun gerçekleşmesi anlamına geliyor. Yapıların bu denetim , risklere karşı önlemler arasında yer alıyor.
 
Zorunlu Deprem Sigortanızı , Ataşehir Dask Acentesi 0216 596 33 33 ü arayarak veya
Ataşehir Dask Acentesi 444 8 414 nolu telefonları arayarak hemen yaptırabilirsiniz.Poliçelerinizi 24 saatte adresinize teslim ediyoruz