Küçükçekmece Dask 444 8 414

Küçükçekmece Dask Acentesi 444 8 414

Hasar Görmüş Binalara  Zorunlu Deprem Sigortası DASK Yapılır mı ?
 
Ülkemizde depremde zarar görmüş binalar ve konutlara , Başbakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hafif-orta-ağır olmak üzere üç bölüme ayrılır. Ağır hasarlı binaların ve meskenlerin güvenlik açısından yıkılması gerekir. Bu sebeple yeniden inşa edilene kadar sigorta yaptırmak yani; Zorunlu Deprem Sigortası DASK mümkün olmaz. Orta hasarlı binalarda sigortalandırma  Zorunlu Deprem Sigortası DASK , binaların onarılması veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır. Bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip ilgili birimlere sunulması şartıyla mümkün hale gelir. Söz konusu belgeler ise T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Yapı Kullanma İzni adıyla verilen ve binanın oturabilir pozisyonda  olduğu gösteren uygunluk belgesidir. Hafif hasarlı-hasarsız binaların sigortalanmasında da yani ; Zorunlu Deprem Sigortası DASK sigortalının beyana göre esas alınır ve Zorunlu Deprem Sigortası DASK düzenlenmesi buna göre yapılır.
 
Zorunlu Deprem Sigortanızı , Küçükçekmece Dask Acentesi 0216 596 33 33 ü arayarak veya
Küçükçekmece Dask Acentesi 444 8 414 nolu telefonları arayarak hemen yaptırabilirsiniz.Poliçelerinizi 24 saatte adresinize teslim ediyoruz.