Avcılar Dask 444 8 414

 KAT İRTİFAKI OLMAYAN BİNALARA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPILABİLİYOR MU ?

Binaların bölümlerinde ; temeller , ana duvarlar, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının diğer benzer özellikteki  tamamlayıcı bölümleri hepsi beraber bir arada yada ayrı ayrı olarak teminat dahilinde değerlendiriliyor.
 
Zorunlu Deprem Sigortası DASK genel manasıyla , belediye sınırları dahilinde içinde kalan meskenlere ve konutlara yönelik teminat sağlıyor.6305 sayılı Afet  Sigortaları kanunu gereğince, güvence teminat altına alınan binalar şunlar ; Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmaz mallar üzerinde mesken olarak inşa tesis edilmiş binalar, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız kısımlar ve bu binaların içinde yer alan , ticarethane, büro , dükkan ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler , doğal afetler nedeniyle devlet tarafından inşa ettirilen veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 
Zorunlu Deprem Sigortası DASK ile ayrıca bu koşullara uyan ; kat irtifakı tesis edilmiş binalar meskenler , tapuda henüz cinsi tashihi yapılmamış ve tapu kütüğün de vasfı niteliği  arsa vs. olarak görülen binalar daireler ile tapu tahsisi ancak henüz yapılmamış kooperatif evleri de teminat altında bulunuyor.
 
Zorunlu Deprem Sigortanızı Avcılar Dask 0216 596 33 33 ü arayarak veya Avcılar Dask 444 8 414 nolu telefonları arayarak hemen yaptırabilirsiniz.Poliçelerinizi 24 saatte adresinize teslim ediyoruz